Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Tytułowy utwór z nowego singla Perfume

Kolejne wydawnictwo Perfume ukazuje się 15 sierpnia i będzie zawierać aż trzy nowe piosenki. Głównym utworem będzie niebezpiecznie zbliżające się do zachodnich produkcji „Spending All My Time”, a dwa b-side’y to kawałki wykorzystane w reklamach – „Point” i „Hurly Burly”.

„Spending All My Time”

Kolejny pojedynczy kawałek Actressa

„ShockTherapy101″

Do internetu trafiły kolejne minuty zamglonego techno autorstwa Actressa. Autor genialnego R.I.P finalizuje obecnie prace nad swoim kolejnym wydawnictwem, które zatytułowane będzie Ghettoville, ale czy mechaniczno-erratyczny kawałek się na nim znajdzie – tajemnica.

Z okazji swoich urodzin, Thurston Moore dzieli się nową piosenką

„Frank O’Hara Hit” to trzecia, po „Burroughs” i „Groovy & Linda”, piosenka Chelsea Light Movement, nowego zespołu Thurstona Moore’a, któremu muzyk poświęcił się biorąc urlop (?) od Sonic Youth. Niezal życzy sto lat i mniej indie rocka, a więcej hałasu oraz eksperymentów.

„Frank O’Hara Hit”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl