Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Polska premiera nowego utworu Halli Norðfjörð – The Bridge – tylko u nas!

Już dziś pierwszy z kilkudziesięciu koncertów Halli Nordfjord w Polsce. Od wczoraj na naszej stronie możecie przeczytać krótką rozmowę z artystką, ale to nie koniec dobrych wieści. Od dziś, tylko u nas, premierowy utwór z jej najnowszej EPki – „When I Go” (powyżej okładka tego wydawnictwa). Kawałek nazywa się „The Bridge” i Halla zgodziła się abyśmy jako pierwsi w Polsce zaprezentowali tę piosenkę. Wyśmienity utwór – posłuchajcie sami. A wszyscy, którzy wybiorą się na jeden z koncertów Halli będą mogli kupić zarówno tę najnowszą epkę, jak i tę poprzednią, która rozchodziła się lotem błyskawicy podczas jej występów na początku tego roku.

PREMIERA TYLKO U NAS – Halla Norðfjörð, utwór „The Bridge” z najnowszej epki „When I Go”!!

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl