Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Deadbeat – Drawn and Quartered

BLKRTZ, 2011

Po krótkim flircie z bardziej tanecznymi, a później technicznymi produkcjami Deadbeat powraca do tego w czym jest najlepszy – kojących dźwięków rozbujanego ambient dubu. Drawn and Quartered nie można jednak nazwać krokiem w tył, czy też wyraźnym zwrotem w stronę przeszłości. Monteith emfazę położył tym razem na drugą część nazwy gatunku, którego jest mistrzem, po raz kolejny tworząc niesamowicie relaksujący i uzależniający album, o innej strukturze jednak niż dotychczas. W kwestii formy jest to nowość dla Kanadyjczyka, materiał składa się z pięciu około dziesięciominutowych kompozycji, cudownie jednostajnych i o głębokim niczym ocean brzmieniu, zróżnicowanych jednak i odsłaniających różne oblicza produkcji. Syk, w którym rozpływają się motywy na myśl przywodzić może rewelacyjne produkcje Echospace (“First Quarter”), co bardziej korzenne wstawki przypominają o dokonaniach von Oswalda i Ernestusa (“Fourth Quarter (Cala’s House)”), a dudniący puls zestawiony z delikatnymi wibracjami (“Second Quarter”) i skąpane w pogłosach mikroskopijne dźwięki wyłaniające się z falujących tekstur (“Third Quarter (The Vampire of Mumbai)”) potwieradzają biegłość Deadbeata zarówno w muzyce techno jak i ambient. Najlepszym fragmentem jest jednak ozdobiony nagraniami terenowymi i trąbką „Plateau Quarter (Hope in Numbers)”, chociaż wszystkie pięć utworów zapiera dech w piersiach swoją głębią, niepozwalając zdjąć słuchawek przez równą godzinę. W kwestii tego typu muzyki wydaje się, że nie można powiedzieć już nic nowego, ale zawsze można opowiedzieć tę samą historię w inny, równie fascynujący sposób. Deadbeat znowu to zrobił.

Deadbeat – „Third Quarter (The Vampire of Mumbai)”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl