Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy

Szczegóły albumu M83, singiel do odsłuchu

W końcu poznaliśmy detale nadchodzącego krążka M83. Wydawnictwo zatytułowane będzie Hurry Up, We’re Dreaming i ukaże się 18 października nakładem Mute. Poniżej pierwszy fragment zatytułowany „Midnight City”.

Jak wiemy już od jakiegoś czasu, wydawnictwo będzie miało dwie płyty, a wśród gości znajdują się Zola Jesus, Brad Laner z Medicine, Justin Meldal-Johnsen i Mogan Kibby.

M83 – „Midnight City”

Czytaj również:

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...