Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

#5 pobieraj / słuchaj

Nowe mp3 do pobrania. Polskę tym razem reprezentują m.in.: Cool Kids of Death, Japoto, Coldair, Folder, Fonetyka i ciekawy debiutant: Letdown Dept. Za granicą nowe utwory od My Brightest Diamond, The Cranberries i Chairlift. Ale to nie wszystko.

#3 pobieraj / słuchaj

Nowości w mp3 Za darmo i legalnie, świeżo i z całego świata. Raz w tygodniu będziemy prezentować listę udostępnionych mp3 wraz z linkami do ich pobrania. Nagrania, które wypuszczają w sieć sami wykonawcy oraz ich wydawnictwa. Cztery ciekawe premiery miały miejsce w ostatnim czasie w Polsce. Trójmiejski zespół Kobiety zapowiada nowy album wydając singiel “We Are the Mutants” – powrót po czterech latach z nowym materiałem. [...]
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...