Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy

Piętnastka – Dalia

Sangoplasmo, 2010

Kaseta Piotra Kurka pod szyldem Piętnastka pełna jest ewokacyjnej muzyki budzącej do życia rozmaite wyobrażenia na temat baśniowych przygód w wyimaginowanych krainach, wioskowych podań przekazywanych z ust do ust czy też słuchanych z zapartym tchem babcinych historii. Dzieje się tak za sprawą rustykalnego brzmienia akordeonu, które zestawione z elektronicznymi manipulacjami oraz rytualistyczną perkusją owocuje płytą kojarzącą się ze ścieżkami dźwiękowymi do bajek w równym stopniu co z największymi osiągnięciami elektronicznej psychodelii. Powiedzmy, że “Salto” to takie ludowe “Oscillations”. Trudno jednak tak naprawdę Dalię z czymś porównać, a wydawnictwo ucieka od jednoznacznej klasyfikacji. Króluje na niej rytm i nostalgiczny charakter nie jest wyrażony zaledwie zwiewną mgiełką jak to często w światku bywa – zamiast eterycznych wspomnień mamy tutaj namacalny dokument. Dominuje żwawy, skoczny charakter, a kompozycyjne zabiegi podkreślają ilustracyjny charakter folktronicznych wariacji, w których dźwięki syntezatora przeplatają się delikatnymi plumknięciami cymbałków. Oczarowały mnie bez reszty te figlarne melodyjki i śmiało mogę powiedzieć, że to najciekawsza polska płyta jakiej dane mi było posłuchać w ostatnich latach. Polska nie tylko ze względu na kraj pochodzenia, ale też muzycznie, co bardzo rzadkie i wyjątkowo cenne.

Piętnastka - „Salto”

Powiązane wpisy:

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...