Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Junior Boys – It’s All True

Domino/Isound, 2011

Ostatni album Junior Boys mógł zawieść trochę wieloletnich fanów, ale koniec ery wątpliwości nastał wraz z premierą czwartego krążka w dyskografii Kanadyjczyków. Nowe wydawnictwo przynosi garść świeżych pomysłów aktualizujących tradycyjną formułę obraną przez duet, ale jeśli za coś chwalić, to przede wszystkim za świetne piosenki o charakterystycznym, chłodnym brzmieniu głęboko zakorzenionym w romantycznych czasach początków synth popu. Zamykające „Banana Ripple” to jeden z bardziej chwytliwych kawałków w dorobku grupy, „Truly Happy Ending” przynosi kapitalny refren, zachwyca tundrowska nerwowa galopada w „Itchy Fingers”. Najjaśniejszym punktem wydaje się być jednak odnoszące do początków muzyki klubowej, cudownie zapętlone „Kick the Can”. Z drugiej strony mamy trwające blisko siedem minut zmysłowe „Playtime” i znajdujące się na środku płyty „The Reservoir”, którego druga połowa przybrana jest pulsującym w stylu kosmische klawiszowym ozdobnikiem. Ani jednego słabego kawałka, It’s All True to Junior Boys w najlepszej formie, materiał, który można postawić na równi z klasycznymi już w naszym światku Last ExitSo This Is Goodbye.

Junior Boys – „Kick the Can”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl