Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

HTRK – Work (Work, Work)

Ghostly International / Blast First Petite, 2011

W okresie poprzedzającym premierę Work (Work, Work), HTRK przeszło kolejną zmianę, tym razem nie tylko w kwestii dźwięków, ale też personalną. Esencja obecnie-już-duetu pozostała jednak nienaruszona. Gitary i post-punkowe struktury zastąpione zostały elektroniką, syntezatorami oraz automatami perkusyjnymi, niemniej przestrzenna produkcja wciąż podkreśla we wspaniały sposób emocjonalną pustkę wyrażaną w kolejnych kawałkach. Gwoli przypomnienia, mieszkający obecnie w Londynie Australijczycy są jednym z ciekawszych zespołów ostatnich lat i na dwóch poprzednich krążkach dowiedli, że granie depresyjnej muzyki nie musi wiązać się z tanią płaczliwością ani brzmieniową nudą. Rozciągnięty utwór otwierający odsyłać może do wciąż rozwijającej się trójkątnej fali, ale już kolejne pozycje to bardziej ukłon w stronę lat osiemdziesiątych i minimalistycznych eksperymentów z uzyskiwanym syntetycznie nastrojem. Świetne jest mechaniczne “Slo Glo”, które znakomicie wprowadza w ciężki, narkotyczny klimat reszty płyty. Zaraz po nim następuje najbardziej “przebojowy” fragment, burczące groźnie niskim basem “Eat Yr Heart” o dramatycznej linii klawiszy oraz wątłym wokalu, który ledwo co przebija się przez gęste dźwięki generatorów. Ten schorowany głos jest tutaj jednym z najlepszych elementów, dopełniając przyprawiające o ciarki przeplatającymi się tajemniczo teksturami “Synthetik” czy snujące się powoli apatycznymi dronami “Love Triangle” dodatkową warstwą utrzymaną w czarno-białej tonacji. Trzeci album to kolejny udany strzał grupy, znakomicie wpasowujący się w obecne tendencje muzyki klawiszowej, ale też wyraźnie mówiący własnym głosem i przede wszystkim pociągający swoim unikalnym charakterem.

HTRK – „Eat Yr Heart”

Powiązane wpisy:

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl