Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Blanck Mass – Blanck Mass

Rock Action, 2011

Dość łatwo wyobrazić sobie brzmienie tego albumu wiedząc, że jest to ambientowy projekt jednego z muzyków Fuck Buttons – Benjamina Johna Powera. Na Blanck Mass wykorzystana jest podobna paleta, to te same, jaskrawe dźwięki, pozbawione jedynie tanecznego zacięcia. Utwory płyną po heckerowsku, przypływając i odpływając, zmieniając się czasem w transowe pulsowanie ozdobione elektronicznymi sprzężeniami (“Raw Deal”), kłęby cyfrowego zgiełku (“Land Distasters”) a czasem odsłaniając rytualne pasaże między lekko trzeszczącymi dźwiękowymi monumentami (“Sub Serious”) i wykorzystując delikatny field recording (“Icke’s Struggle”). Nieważne jednak na jakim rozwiązaniu oparty jest utwór, nad wszystkim górują majestatyczne bloki ciągnącego się melodyjnie dronu. Te wysokie, chłodne tony odsyłają oczywiście do klasyków podbiegunowego grania z najlepszymi dokonaniami Biosphere czy wspomnianego już Tima Heckera na czele i choć Power nie dopisuje ani jednej linijki do księgi lodu, to jego muzyka nie daje się zepchnąć do roli tła, absorbując i przykuwając uwagę podsuwanymi obrazami, które zapierają dech w piersiach.

Blanck Mass – „Land Disasters”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...